طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذوب شده به انگلیسی ذوب شده یعنی چه

ذوب شده

fusil
fusile
molten

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها