طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذوحیاتین به انگلیسی ذوحیاتین یعنی چه

ذوحیاتین

amphibia
amphibious

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها