طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذى صلاحیت به انگلیسی ذى صلاحیت یعنی چه

ذى صلاحیت

competent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها