طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذکر جزء و اراده کل به انگلیسی ذکر جزء و اراده کل یعنی چه

ذکر جزء و اراده کل

synecdoche

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها