طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذکر کلمه اى بمنظور دیگرى به انگلیسی ذکر کلمه اى بمنظور دیگرى یعنی چه

ذکر کلمه اى بمنظور دیگرى

metonymy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها