طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذیعلاقه به انگلیسی ذیعلاقه یعنی چه

ذیعلاقه

eager

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها