طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذیفن به انگلیسی ذیفن یعنی چه

ذیفن

technician

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها