طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذینفع کردن به انگلیسی ذینفع کردن یعنی چه

ذینفع کردن

interest

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها