طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رئوس مطالب را تکرار کردن به انگلیسی رئوس مطالب را تکرار کردن یعنی چه

رئوس مطالب را تکرار کردن

recapitulate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها