طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رئیس بخش دادگاه به انگلیسی رئیس بخش دادگاه یعنی چه

رئیس بخش دادگاه

magistrate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها