طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رئیس بندر به انگلیسی رئیس بندر یعنی چه

رئیس بندر

harbor master
wharfmaster

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها