طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رئیس دانشگاه به انگلیسی رئیس دانشگاه یعنی چه

رئیس دانشگاه

chancellor
president
rector

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها