طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رئیس ستاد به انگلیسی رئیس ستاد یعنی چه

رئیس ستاد

chief of staff

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها