طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رئیس کارفرما به انگلیسی رئیس کارفرما یعنی چه

رئیس کارفرما

boss

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها