طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رئیس یا سرپرست بخش به انگلیسی رئیس یا سرپرست بخش یعنی چه

رئیس یا سرپرست بخش

district superintendent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها