طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رابطه بین دو قیاس متقابل به انگلیسی رابطه بین دو قیاس متقابل یعنی چه

رابطه بین دو قیاس متقابل

subcontrariety

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها