طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رابطه بین علت و معلول به انگلیسی رابطه بین علت و معلول یعنی چه

رابطه بین علت و معلول

causality

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها