طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رابطه ترکیبى یا صرف و نحوى کلمه اصلى با مشتقاتش به انگلیسی رابطه ترکیبى یا صرف و نحوى کلمه اصلى با مشتقاتش یعنی چه

رابطه ترکیبى یا صرف و نحوى کلمه اصلى با مشتقاتش

hypotaxis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها