طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رابطه یا مخابره بین چند مرکز به انگلیسی رابطه یا مخابره بین چند مرکز یعنی چه

رابطه یا مخابره بین چند مرکز

intercommunication

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها