طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه راجع به به انگلیسی راجع به یعنی چه

راجع به

about
as to
on
regarding

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها