طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رادیو گرافى به انگلیسی رادیو گرافى یعنی چه

رادیو گرافى

skiagraphy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها