طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه راستین گراى به انگلیسی راستین گراى یعنی چه

راستین گراى

realist
realistic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها