طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه راى به کفایت مذاکرات دادن به انگلیسی راى به کفایت مذاکرات دادن یعنی چه

راى به کفایت مذاکرات دادن

cloture

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها