معنی و ترجمه کلمه راى دادگاه به انگلیسی راى دادگاه یعنی چه

راى دادگاه

auto da fe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها