طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه راى دهنده به انگلیسی راى دهنده یعنی چه

راى دهنده

poller
voter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها