طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه راى قاطبه مردم به انگلیسی راى قاطبه مردم یعنی چه

راى قاطبه مردم

plebiscite

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها