طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه راى مخالف دادن به انگلیسی راى مخالف دادن یعنی چه

راى مخالف دادن

blackball
nix
veto

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها