طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه راى هیئت منصفه به انگلیسی راى هیئت منصفه یعنی چه

راى هیئت منصفه

verdict

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها