طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ربطى به انگلیسی ربطى یعنی چه

ربطى

conjunctional
copulative
syndetic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها