طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ربط به انگلیسی ربط یعنی چه

ربط

concern
connective
contiguity
correlation
juncture
paraphrase
pertinence
pertinency
rapport
relevance
relevancy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها