معنی و ترجمه کلمه رجه یا طنابى که براى بار کشى و آویختن لباس مورد استفاده قرار مى گیرد به انگلیسی رجه یا طنابى که براى بار کشى و آویختن لباس مورد استفاده قرار مى گیرد یعنی چه

رجه یا طنابى که براى بار کشى و آویختن لباس مورد استفاده قرار مى گیرد

gantline

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها