طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رخصت به انگلیسی رخصت یعنی چه

رخصت

fiat
leave
permission
reprieve
respite

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها