طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رداى مخصوص کشیشان کاتولیک به انگلیسی رداى مخصوص کشیشان کاتولیک یعنی چه

رداى مخصوص کشیشان کاتولیک

soutane

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها