طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رده سخت پوستان به انگلیسی رده سخت پوستان یعنی چه

رده سخت پوستان

crustacean
crustaceous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها