طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ردپاى کسى را گرفتن به انگلیسی ردپاى کسى را گرفتن یعنی چه

ردپاى کسى را گرفتن

spoor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها