طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ردیف ستون هاى اطراف ایوان یا حیاط به انگلیسی ردیف ستون هاى اطراف ایوان یا حیاط یعنی چه

ردیف ستون هاى اطراف ایوان یا حیاط

peristyle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها