طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رد ممیزى به انگلیسی رد ممیزى یعنی چه

رد ممیزى

audit trail

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها