طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رد کننده به انگلیسی رد کننده یعنی چه

رد کننده

noncommittal
rebutter
refuser
repudiationist
spurner

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها