طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رزم آرایى به انگلیسی رزم آرایى یعنی چه

رزم آرایى

strategy
tactics

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها