طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رسالتى به انگلیسی رسالتى یعنی چه

رسالتى

apostolic
vatic
vatical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها