طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رسام مختصاتى به انگلیسی رسام مختصاتى یعنی چه

رسام مختصاتى

x y plotter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها