طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رسته بندى کردن به انگلیسی رسته بندى کردن یعنی چه

رسته بندى کردن

categorize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها