طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رسته بندى به انگلیسی رسته بندى یعنی چه

رسته بندى

categorization

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها