طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رستوران کوچکى که خوراک ارزان داشته و نیز صفحات گرامافون را با انداختن پول دراسباب خودکار مى زند به انگلیسی رستوران کوچکى که خوراک ارزان داشته و نیز صفحات گرامافون را با انداختن پول دراسباب خودکار مى زند یعنی چه

رستوران کوچکى که خوراک ارزان داشته و نیز صفحات گرامافون را با انداختن پول دراسباب خودکار مى زند

juke joint

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها