طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رسمیت به انگلیسی رسمیت یعنی چه

رسمیت

formality
officialism
solemnization

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها