طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رسم آمریکایى به انگلیسی رسم آمریکایى یعنی چه

رسم آمریکایى

Americanism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها