طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رسم بیگانه به انگلیسی رسم بیگانه یعنی چه

رسم بیگانه

foreignism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها