طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رشته اى از زیست شناسى که در باره طرز انتشار و پخش حیوانات و نباتات بحث مى کند به انگلیسی رشته اى از زیست شناسى که در باره طرز انتشار و پخش حیوانات و نباتات بحث مى کند یعنی چه

رشته اى از زیست شناسى که در باره طرز انتشار و پخش حیوانات و نباتات بحث مى کند

biogeography

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها