طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رفت و آمد زیاد کردن در به انگلیسی رفت و آمد زیاد کردن در یعنی چه

رفت و آمد زیاد کردن در

frequent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها