معنی و ترجمه کلمه رنگ ارغوانى به انگلیسی رنگ ارغوانى یعنی چه

رنگ ارغوانى

amethyst
purple

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها